Διαβήτης

Διαβήτης

Pharmaluce Glicoper 30caps

Διαθέσιμο
20.56 

Χρήσιμο για: Προ-Διαβήτη, Διαβήτη (τύπου 1 και 2), Απώλεια – Έλεγχο Βάρους